WO-tornet

WO-tornet

Ambitionen på flera av de marker vi jagar på är att få upp åtminstone två nya torn varje år. Låter inte alltför betungande men faktum är att det ofta krävs blandning av piska och morot för att färdigställa tornen. WO-tornet – ett färdigt jakttorn i byggsats kanske kan vara lösningen på problemet?

Normalt vid jakttornsbygge ska det köpas in virke, rätt typ av skruv, en ritning ska letas reda på, allt material ska frakts till jaktmarken och verktyg ska tas rätt på. Dessutom behövs det ett par man för att få till det och det underlättar ju onekligen om inte alla har tummen mitt i handen. Det största problemet är ändock tiden. Förberedelser och själva byggandet tar sin lilla stund. Och varje sensommar är det samma visa: jaktledaren meddelar att laget måste hugga i och bygga fler torn. Till stor del för att få till säkra skott men minst lika ofta för att de gamla tornen inte längre är lika heta då biotopen ändrat förutsättningarna och viltet valt att ta andra vägar. Dock händer det i princip lika ofta att få eller inga nya torn byggs på marken.

Om jägaren och entreprenören Willborg Olofsson i Skaraborgs län hade samma erfarenheter av det årliga jakt-torns-byggandet låter vi vara osagt men faktum är att hans idé av ett smidigt jakttorn levererats till ca 2000 jägare sedan starten i slutet av förra seklet. Det sinnrika med detta torn är att det levereras i fem huvuddelar (fyra tornsidor plus ett golv) som lätt fogas samman, helt utan verktyg, och vips så har du ett färdigt torn. Virket är tryckat och kommer stå pall i många år.

Enkla och tydliga instruktioner medföljer

Enkla och tydliga instruktioner medföljer

Till de två första gavlarna är det bra att vara två personer men därefter står tornet av sig självt och resterande delar är bara att klicka i varandra med de inbyggda beslagen. Själva trallgolvet stabiliserar konstruktionen men för extra stabilitet går det att även föra i sprintar i form av rejäl spik i de färdiga hålen. Det är inte nödvändigt för att tornet ska stå pall utan kanske mest en psykologisk trygghet. Däremot kan det vara en god investering att köpa till det jordankare som erbjuds. Med det islaget i backen står tornet stadigt förankrat vilket kan vara nog så viktigt i blåsiga lägen och förhindra att det går sönder eller blir skevt om det faller.

Ytterliggare ett stort plus med WO-tornet är dess ringa vikt. Det i kombination av det enkla ihopsättandet medför att man snabbt kan flytta det till en mer lämpad position om viltet inte behagar att komma i pass vid den första placeringen. Dock ska man komma ihåg att har man förankrat det med jordankaret krävs det rejäl kraft för att få upp det.

Redaktionen valde att hämta tornet på ett av utlämningsställerna som erbjuds för att där lasta det på Volvo-kombins takräcken för vidare transport till jaktmarken. Det går också att lasta i ett gäng i släpkärran och köper man ett flertal erbjuds viss mängdrabatt. Ytterligare ett alternativ är utkörning direkt till önskad plats mot en rimlig fraktkostnad. Ett bra sätt att snabbt och enkelt få upp x antal torn till stundande älgjakt.

Jakt på svamp

Jakt på svamp

Zodiac One

Zodiac One