Jägareförbundets Jaktledarutbildning

Jägareförbundets Jaktledarutbildning

När jag rotade i garderoberna på det gamla landstället i norduppland var det morfars gamla knivar, uniformssvärd, näverluren och nån rolig pälsmössa som först och främst tilldrog sig uppmärksamhet. Den bruna papplådan med gamla stenciler fick vänta till ett annat tillfälle. Det var först något år senare, vid ytterligare en garderobsutrensning som vi förstod vad det var. Nämligen dokumenten bevarade av en mycket noggrann jaktledare. Det var instruktioner på signalationsskott, solens upp- och nedgång, overhead på såtar och små lappar med älgklockan.

Alla jaktledare vi stött på behöver inte varit pensionerade majorer men ett gemensamt nämnare bland de vettiga jaktledare vi stött på har varit att de haft jaktlagets respekt och utstrålat nån form av ofta sympatisk auktoritet. Det underlättar när man ska vara den som håller i en gemensamhetsjakt och på ett tydligt sätt berätta för övriga deltagare var de ska befinna sig, när och på vilket sorts djur de får skjuta. Som nybakad jaktledare eller kanske bara nyfiken på vilken roll en jaktledare kan en jaktledarutbildning vara ett bra första steg att tillskansa sig den nödvändiga kunskapen. En av de mest erfarna på att utbilda jaktledare är Svenska Jägareförbundet och deras lokalkontor runt om i landet. Kursen som är 13 timmar lång är uppdelad på en teoridag och en dag med praktiskt skytte.

När vi kliver in i förbundets lokaler i Märsta slår kaffedoften emot oss och en glad representant från Jägareförbundet hälsar oss välkomna och visar oss till det runda bordet där ett tiotal män och någon kvinna sitter med sina kaffekoppar och förser sig med ostmackor. Stämningen bland övriga kursdeltagare är lite lågmäld och försiktigt nyfiken. Man presenterar sig och snart pratas det om var man jagar, vilttillgång på marker osv.  Senare under kursen kommer flera utbyta kontaktuppgifter och löften om kommande jaktinbjudningar.

jaktledarutbildning mapp.jpg

Efter morgonfikat visas vi in i ett konferensrum där det gedigna studiematerialet redan är utdelat på bänkarna. Den erfarne jägaren Stefan Holm presenterar sig och undervisningen kan börja. Syftet är att vi ska tillgodogöra oss teoretisk kunskap om en rad punkter innan dagens slut:

·         Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt.

·         Konflikthantering.

·         Jaktetik och jaktmoral.

·         Jaktlagstiftningen.

·         Kötthantering för en bättre köttkvalité.

Teorin ska lära oss nödvändiga lagar, regler och säkerhetstänk men påvisa att jaktledaren har en viktig roll när det gäller att påverka normerna i ett jaktlag. Vikt läggs vid hur vi på ett respektfullt sätt talar om viltet och följer god jaktetik under gemensamhetsjakt. Både inom jaktlaget men också jämtemot allmänhet. Bla får vi ta del av en del filmer och klipp från sociala media och Youtube som exempel på detta.  Rätt givande då det efter visningen uppstår en diskussion om klippen, exempelvis klippet där vår vän Lubbe Garells fäller 10 vilt under en såt.

På det hela taget är det mycket information som ska inhämtas men det görs på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Som normalt funtad jägare har du mycket av säkerhetstänk, etik och en del av lagbiten med i bagaget så är inte alltför betungande. Det är inte så att du måste komma ihåg allt i huvudet utan det viktiga är att veta var du hittar rätt information. Till din hjälp får du exempelvis en bok om jaktlagen, lathundar för PM, kom-ihåg-listor osv förpackat i en liten folder.

Dag två av utbildningen utspelar sig på skjutbanan. Efter inledande presentation av våra utbildningsledare delas vi upp i två grupper. En grupp tar med sina bössor till hagelbanan medans övriga gruppen greppar sina musköter och riktar in sig på övningar med kulvapen.

Övningarna går i mångt och mycket ut på att lära känna sina egna och gruppens begränsningar när det gäller skyttet. Exempelvis avfyrar alla sina vapen samtidigt på ett givet tecken vilket är rätt finurligt. När vi sen går fram för att titta hur skotten sitter är det svårt att veta vem som skjutit var. På så sätt hängs ingen direkt ut. Ett dåligt skott drabbar ju under jakt hela gruppen med eftersök, kontakt med grannar, polis osv.

Denna typ av gemensamma skytteövningarna erbjuder också ett lättsammare och roligare komplement till jägareförbundets älgbana. Många upplever en stress och press och risken är att många av landets skyttar aldrig kommer till skott med sin träning. Kursens övningar går rakt av att ta med sig hem till jaktlagen och förhoppningen är att det ska skjutas fler övningsskott och därmed få upp kvalién på skyttet ute i lagen. Naturligtvis får man gärna övningskjuta enskilt också!

Upplägget med hagelskyttet följde samma princip men med lite mer fokus på att få till rätt anläggning och skytteteknik. Vi får pröva att skjuta slugg, titta på olika bössor och ammunitions spridning av hagelsvärm, bedöma avstånd men också mer traditionellt hagelskytte på lerduvor. Kul och lärorikt för de flesta!

Denna kurs är en av många Svenska Jägareförbundet erbjuder och vi hoppas kunna berätta om fler av dem vad det lider. 1100kr för två dagar är väl spenderade pengar för två lärorika och roliga dagar! Om du ska agera jaktledare rekommenderar vi absolut att man går denna eller en liknande kurs men det är också givande för vilken jägare som helst att gå denna kurs.

jaktledarutbildning kepsar.jpg
Dermizax

Dermizax

Minox BL 8x56

Minox BL 8x56