Karesuandokniven

Karesuandokniven

I det karga och arktiska klimatet i nordligaste Sverige 250 km norr om polcirkeln ligger en liten by. I byn där midnattssolen strålar om sommaren och norrskenet spelar om vintern finns en liten knivfabrik, en fabrik där ett hantverk sprungen ur månghundraåriga traditioner tar sin plats. Byn vi talar om är Karesuando.

Karesuando - Foto:  Nicolas Höfner

Karesuando - Foto:  Nicolas Höfner

Karesuando ligger längs ån Muonioälven som utgör gränsen mellan Sverige och Finland och har knappt 300 invånare. Över ån går en bro som förbinder byn med dess finska sida som där heter Karesuvanto. 

I den lilla byn finns förutom Karesuandos knivfabrik även skola, bensinstationer, affärer, bibliotek, gym, badhus, folktandvård, post mm men utanför breder den arktiska tundran ut sig och vi tänker oss ett liv där naturen är en självklar och naturlig del av vardagen. På vidderna runt Karesuando med dess vindpinade små fjällbjörkar och bistra klimat är renskötseln den största näringen och har så varit i många år. Därför är renhorn och den sega, starka fjällbjörken basvara i knivtillverkningen men även läder och masurbjörk är vanliga inslag. Det samiska arvet gör sig även påmint i de olika knivmodellernas namn men kanske ännu mer i dess utformning. Man menar på Karesuando att där människan lever nära naturen där vet man att kniven är det viktigaste redskapet att bära med sig på fjäll, i skog och mark. Är kniven välgjord och unik blir det lätt en följeslagare resten av livet. 

Sedan 1975 när knivtillverkningen drog igång har man levererat över 200 000 knivar och mer än en miljon knivblad. Och alltid ett genuint hantverk. Exempelvis kan du utan problem välja vilken typ av stål (kolstål, rostfritt, pulverstål eller damaskus) du vill ha i kniven. Många modeller görs nämligen på beställning och var enda detalj av knivtillverkningen sker i fabriken så man har total kontroll över processen. Faktum är att man är så stolt och säker på sitt kunnande inom knivtillverkning att Karesuando Kniven utlovar dig som kund en garanti på 10 år.

Redaktionen lovar att framöver återkomma med ett mer nördigt inlägg när det gäller våra val av knivstål och vår favoritmodeller av knivarna från Karesuando.

Woolpower full zip jacket

Woolpower full zip jacket

På jakt med Lotta och Leif

På jakt med Lotta och Leif